Solceller er en sikker teknologi og investering.

Investering i solceller er en sikker fast lav pris på el mange år fremover. Derudover indgår et solcelleanlæg som en fast del af bygningen eller matriklen, hvilket øjeblikkeligt øger ejendommens pris for langt mere end selve solcelleanlæggets anskaffelses-værdi. Dette er faktisk op til 3 gange anlæggets værdi, idet 30 års produktion af strøm er en potentiel fast energibesparelse, som er en del af bygningen. Ubekendt er stigningen i el og afgifter, men erfaringsmæssigt har den steget mellem 3-5% de sidste 10 år, og der er intet der tyder på at omkostningerne til distribution af el fra el-nettet vil falde – nærmest tværtimod.

Etableringsomkostningerne er i modsætning til vindmøller mere 80% af de samlede udgifter til anlægget. Stort set er anlæggene selvkørende og garantier fra leverandørerne er op til en levetid på 30 år på produkterne. Du kan derfor med kalkuleret præcision og via simpel overvågning sikre dig en fast lav pris på el fra DAY ONE. Og det er der ingen el-selskaber der tilsvarende kan.

Værdien af CSR

At forbrugerne eller dine kunders valg får større indflydelse på de produkter de vælger er i dag et faktum. Derfor vil en profilering af dine grønne tiltag være det samme at være med til at sikre at styrke markedspositionen og øge omsætningen fremadrettet.

Kontakt os for at høre, hvordan du optimerer din investering i solceller, og hvordan vi kan hjælpe med til at kommunikere denne værdi ud til omverdenen.